Nadstandardní činnosti

  Edukativně stimulační skupiny

  Program, který si klade za cíl  komplexní a systamatický rozvoj předškolních dětí. Hravou formou podněcuje schopnosti, dovednosti a funkce důležité pro zvládání trivia ( tj. pro budoucí čtení, psaní, počítání). Pro děti předškolního věku za přítomnosti zákonných zástupců, pod vedením učitelky , 10 lekcí, ve čtvrtek odpoledne , ve třídě mateřské školy.


  Keramika

  Hrajeme si a tvoříme z hlíny za asistence paní Jany Žilkové v termínu 1x za 14 dnů v měsíci, v úterý, ve třídě mateřské školy od 15:00 hodin.


  Výuka hry na zobcovou flétnu

  Veselé pískání a seznamování s notami pod vedením pana učitele Mgr. Petra Kříže, které se koná v budově školy, v prostorách obecní knihovny za přítomnosti rodičů.


  Logopedie

  Systematická pomoc a podpora při nápravě řečových vad a při procvičování řečových dovedností pod vedením Mgr. Anny Hvězdové,               v odpoledních hodinách, v budově školy za přítomnosti rodičů.


  Lidové tanečky a tradice

  Děti se zábavnou a hravou formou naučí zpívat a tančit lidové písně a tance, budou se zajímat o lidové zvyky a tradice u nás, vždy v pátek, v herně mateřské školy, v době od 16:00 hod. do 17:00 hod. pod vedením učitelky mateřské školy Bc. Šárky Hvězdové.