Dokumenty

   

  Souhrnné informace o povinném předškolním vzdělávání 2020

  Dokument ke stažení


  Prominutí úplaty duben 2020

  Dokument ke stažení


  Čestné prohlášení k očkování

  Dokument ke stažení


  Čestné prohlášení o trvalém pobytu nebo bydlišti v Rudce

  Dokument ke stažení


  Organizace zápisu do Mateřské školy Rudka pro školní rok 2020-2021.

  Dokument ke stažení


  Oznámení o stanovení výše úplaty za vzdělávání

  Dokument ke stažení


  Oznámení pro rodiče - V souvislosti s šířením nákazy COVID 19

  Dokument ke stažení


  Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 2020-2021

  Dokument ke stažení


  Pokyn ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

  Dokument ke stažení


  Školní řád

  Dokument ke stažení


  Dezinfekční přístroj

  Děkujeme sponzorovi za tento přístroj, který děti i zaměstnanci používají vždy po příchodu do MŠ. ECOSTEP-D1 (Steril Power) je celosvětově patentovaný bezdotykový přístroj na hygienu rukou. Umožňuje provádět dezinfekci rukou nejpohodlnějším možným způsobem. Zabraňuje šíření virů a tím snižuje procento výskytu nemocí.

  Dokument ke stažení


  Provozní řád přírodního hřiště

  Dokument ke stažení


  Žádost o přijetí do MŠ

  Dokument ke stažení


  Seznam alergenů

  Dokument ke stažení


  Sleva na dani

  Dokument ke stažení


  Uspořádání dne v mateřské škole

  Dokument ke stažení


  Projekt Technické školky

  Dokument ke stažení


  Projekt zdraví dětem

  Dokument ke stažení


  Provozní řád školní jídelny

  Dokument ke stažení   Dodatek


  Praktické dovednosti usnadňující přechod dítěte z rodiny do MŠ

  Dokument ke stažení