O nás

  Naše mateřská škola byla vybudována po přestavbě budovy, která sloužila místní mládeži a tělovýchovné jednotě Sokol. Budova se nachází v klidném prostředí na konci vesnice na úplném okraji lesa, v jejíž blízkosti je koupaliště s brouzdalištěm, fotbalové hřiště, nově vybudované přírodní jezírko, motýlí louka a přírodní hřiště pro děti, jehož součástí je přírodní učebna.  A proto, pokud počasí dovoluje, směřujeme s dětmi veškeré činnosti ven a do přírody, co nejvíce využíváme bezprostřední blízkosti lesa ke hrám, vycházkám, pobytům venku i k učení a získávání jak poznatků, tak i dovedností. Sbíráme lesní plody, byliny a zajímavé přírodniny, které využíváme k výzdobě školy, při výtvarných a pracovních činnostech. Seznamujeme děti s faunou i flórou lesů, luk i dvorů, jak se v lese a k přírodě správně chovat, pečovat o ně i o jejich obyvatele. Proto se naše mateřská škola zaměřuje především na ekologii, tedy výchovu k životnímu prostředí a je v registraci sítě škol Mrkvička, kterou na celostátní úrovni administruje Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina.

   Pracujeme podle programu podpory zdraví ,, Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole" a námi vypracovaného školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání ,, Objevujeme svět pro život ". Jsme zapojeni do projektu Technické školky, Zdraví dětem, Knihovna  a Se Sokolem do života. Po celý rok jsme zapojeni do výukového programu s využitím canisterapeutického psa.

  Od ledna 2023 jsme zapojeni do projektu Šablony, Operační program Jan Amos Komenský.

  Jsme jednotřídní mateřská škola věkově smíšená, tzn.: heterogenní (pro děti od 2,5 do 6-7 roků), což má vliv na pozitivní rozvoj dětské osobnosti (společné soužití, ohleduplnost), sourozenci i kamarádi mohou být spolu, čímž je podporována vzájemná důvěra mezi dětmi, starší děti se učí převzít určitou míru odpovědnosti a pomáhají mladším dětem, které se učí respektovat autoritu. Vnitřní prostory budovy jsou prostorné, třída je propojená s hernou s různými hracími a pracovními kouty, děti mají k dispozici vlastní počítač. Vybavení novým nábytkem umožňuje dětem volný přístup a je přizpůsoben jejich věku i velikosti.

  V mateřské škole máme vlastní školní jídelnu, která zajišťuje stravování pro děti i zaměstnance mateřské školy.

  Naším zájmem je, aby se děti v mateřské škole harmonicky a všestranně rozvíjely v klidném a příjemném prostředí.