Prohlášení o přístupnosti

  Prohlášení o přístupnosti

  Mateřská škola Rudka, okres Brno-venkov, příspěvková organizace (dále jen „mateřská škola“) se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek a v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2012 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

  Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na následující webové stránky: www.msrudka.cz.

  Stav souladu

  Tyto webové stránky jsou částečně v souladu s harmonizovanou normou EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

  Přístupnost obsahu

  Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

  Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

  Toto prohlášení bylo vypracováno dne: 25. 10. 2021

  Toto prohlášení bylo revidováno dne 15.11. 2021

  Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou – technickým provozovatelem těchto internetových stránek (společností Internet Top, s.r.o.). Za účelem vypracování tohoto prohlášení byl využit zákon č. 99/2019 Sb., metodický pokyn Ministerstva vnitra k tomuto zákonu, norma EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávaný standard Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.

  Zpětná vazba a kontaktní údaje

  Cílem mateřské školy je zajistit uživatelům webových stránek školy jejich přístupnost v co největší možné míře dle čtyř základních principů přístupnosti – vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita.

  Náměty či informace o problémech při zobrazování stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodného podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky zákona č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete zasílat na adresu:

  Kontakt na osobu odpovědnou za přístupnost stránek a za zpracování žádostí zaslaných prostřednictvím mechanismu zpětné vazby: msrudka@tiscali.cz

  Kontaktní údaje mateřské školy

  Název: Mateřská škola Rudka, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

  Adresa: Rudka č. p. 120     664 83 Rudka

  Telefon: 546 441 173

  Mobil: 739 350 187

  Email: msrudka@tiscali.cz

  Postupy pro prosazování práva

  V případě, že nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu povinným subjektem v souvislosti s vyřízením Vašeho požadavku ohledně přístupnosti webových stránek nebo mobilní aplikace, máte právo kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva:

  Ministerstvo vnitra

  Odbor eGovernmentu

  Náměstí Hrdinů 1634/3

  140 21 Praha 4

  e-mail: pristupnost@mvcr.cz

  Prohlášení provozovatele internetových stránek

  Tyto internetové stránky provozuje  Mateřská škola Rudka, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Internetové stránky využívají redakční systém, který je poskytován společností Internet Top s.r.o.

  Správcem veškerého obsahu je  Mateřská škola Rudka, okres Brno-venkov, příspěvková organizace se sídlem Rudka č. p. 120, 664 83 Rudka. Veškeré osobní údaje návštěvníků internetových stránek, které jsou prostřednictvím těchto internetových stránek poskytovány, jsou spravovány výlučně správcem obsahu webu.

  Provozovatel redakčního systému SQC , jakožto zpracovatel osobních údajů tímto prohlašuje, že jsou osobní údaje zpracovávané v jím provozovaném redakčním systému dostatečně zabezpečeny proti ztrátě a úniku a zároveň prohlašuje, že neposkytuje žádné zpřístupněné osobní údaje třetím osobám.

  Kontakt na technického provozovatele

  tel.: 469620064
  technická podpora: libal@internettop.cz