Nadstandardní činnosti

  Edukativně stimulační skupiny

  Program, který si klade za cíl  komplexní a systamatický rozvoj předškolních dětí. Hravou formou podněcuje schopnosti, dovednosti a funkce důležité pro zvládání trivia ( tj. pro budoucí čtení, psaní, počítání). Pro děti předškolního věku za přítomnosti zákonných zástupců, pod vedením učitelky ,10 lekcí, ve třídě mateřské školy.


   


   


  Logopedie

  Systematická pomoc a podpora při nápravě řečových vad a při procvičování řečových dovedností pod vedením Mgr. Anny Hvězdové, v odpoledních hodinách, v budově školy za přítomnosti rodičů.