Nadstandardní činnosti

  Veškeré nadstandardní činnosti se do odvolání nebudou konat z důvodu probíhající pandemie onemocnění Covid-19.

  Edukativně stimulační skupiny

  Program, který si klade za cíl  komplexní a systamatický rozvoj předškolních dětí. Hravou formou podněcuje schopnosti, dovednosti a funkce důležité pro zvládání trivia ( tj. pro budoucí čtení, psaní, počítání). Pro děti předškolního věku za přítomnosti zákonných zástupců, pod vedením učitelky ,10 lekcí, ve třídě mateřské školy, termín bude upřesněn.


  Keramika

  Hrajeme si a tvoříme z hlíny za asistence paní Jany Žilkové v termínu 1x za 14 dnů v měsíci, ve třídě mateřské školy, termín bude upřesněn.


  Výuka hry na zobcovou flétnu

  Veselé pískání a seznamování s notami pod vedením pana učitele Mgr. Petra Kříže, které se koná v budově školy, v prostorách obecní knihovny za přítomnosti rodičů.


  Logopedie

  Systematická pomoc a podpora při nápravě řečových vad a při procvičování řečových dovedností pod vedením Mgr. Anny Hvězdové, v odpoledních hodinách, v budově školy za přítomnosti rodičů.